Shafqat Amanat Ali – Pyar Nahi Hai Sur Se Jisko

December 24, 2009