Shahzad Sheikh, Sajal Ali & Shehroz Sabzwari at Sheroze & Syra Wedding

December 24, 2012